KKO:2020:75: Kiinteistökaupan esisopimuksen pakottavan muotomääräyksen ohittaminen ja lainvastainen sovinto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, tuliko käräjäoikeuden ottaa kiinteistökaupan esisopimuksen muotovirhe viran puolesta huomioon sekä jättää vahvistamatta sopimus, jossa ei noudatettu kiinteistökaupan esisopimusta. Käräjäoikeudessa oli ollut irtaimen kaupan purkamista koskeva riita-asia.

Continue readingKKO:2020:75: Kiinteistökaupan esisopimuksen pakottavan muotomääräyksen ohittaminen ja lainvastainen sovinto?